Persbericht van Federashon Otrobanda

Hits: 75

Persbericht van Federashon Otrobanda

Otrobanda, 24 08 2012

 

Buurtbesturen versterken is prioriteit voor Federashon Otrobanda

Federashon Otrobanda heeft als hoogste prioriteit het versterken van de besturen van de afzonderlijke buurten van Otrobanda. Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt om bestaande besturen te formaliseren (oprichten van stichting of vereniging) en om nieuwe besturen te vormen. In Ser’i Otrobanda is een stichting opgericht, in Dòmi Abou en Roodeweg is een bestuur samengesteld van 7 mensen, die intussen de “Stichting Adelanto Dòmi Abou i Roodeweg” hebben opgericht, en de buurten Kortijn en Kurá Shon Fil hebben zich verenigd in een wijkcommissie. Op vrijdag 17 augustus werd er op het terrein van Crown Automotives een bijeenkomst gehouden om leden te werven voor de buurt Ser’i Dòmi.

Deze bijeenkomst werd goed bezocht door buurtbewoners en andere belangstellenden. De voorzitter van Federashon Otrobanda (FO) dhr. Gabi Da Costa Gomez legde uit hoe belangrijk het is om op een duurzame manier wijkbesturen te vormen, zodat de groep niet uit elkaar valt bij het eerste meningsverschil. FO probeert dit doel te bereiken door trainingen te organiseren voor de (toekomstige) besturen, zoals vergadertechnieken, persberichten schrijven, gebruik van digitale sociale netwerken en omgaan met instanties zoals Selikor en Aqualectra. Van nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat ze een aantal competenties in huis hebben. Ook wordt toegewerkt naar een actieplan voor elke buurt, met heldere doelen en prioriteiten, onder leiding van vicevoorzitter dhr. Kurt Schoop die tevens de trekker is van de Continuous Learning activiteiten van Federashon Otrobanda.

Mevr. Nathaly Koeiman-Clijd van Crown Automotives benoemde een aantal problemen die spelen in de buurt van Seru Dòmi, zoals het met hoge snelheid rijden van klanten en personeel van Crown. Mevr. Koeiman legde uit dat het bedrijf er alles aan doet om het personeel langzamer te laten rijden en de veiligheid in de buurt serieus te nemen. Daarnaast worden er door Crown met behulp van de instanties verkeersdrempels aangelegd. Crown wil een bedrijf zijn dat midden in de buurt staat, en zowel sociaal als economisch bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Het terrein naast de trap die naar het stadscentrum leidt, zal door Crown met behulp van buurtbewoners worden schoongemaakt. Deze trap is slecht verlicht en de mensen die van deze trap gebruik moeten maken, voelen zich onveilig. Daar wil Crown iets aan doen met behulp van de buurt.

Deze ‘Ban Topa’, georganiseerd door Mevr. Anna Maria Pauletta, mag een groot succes genoemd worden, niet alleen door de opkomst en de prachtige locatie die Crown Automotives bood, maar ook doordat een aantal mensen zich spontaan aanmeldden voor het buurtbestuur.

In het kader van de versterking van de besturen van Otrobanda, hield Federashon Otrobanda een dag eerder, op donderdag 16 augustus een bijeenkomst in het Wijkcentrum Otrobanda (SBO). Hierbij hadden de leden van de verschillende buurtverenigingen de kans elkaar en Federashon Otrobanda te leren kennen. Ook Plataforma Otrobanda (PO, voorloper van FO), ondernemersvereniging SKO en het bestuur van het wijkcentrum waren aanwezig. Iedereen die actief is in de buurtorganisaties in Otrobanda was aanwezig, en na een presentatie van de prioriteiten van FO, werd een kennismakingsspel gespeeld waarbij iedereen zich kort voorstelde en zijn of haar ideeën en dromen voor de buurt uitsprak. Daarna volgde een presentatie van dhr. Dito Abbad (PO), getiteld ‘Een nieuw ziekenhuis in Otrobanda’. Hierbij werd uitgebreid uiteengezet hoe een nieuw ziekenhuis kan verrijzen in Otrobanda terwijl tijdens de werkzaamheden het oude ziekenhuis blijft functioneren.

Federashon Otrobanda is blij met de snelle groei van het aantal actieve bestuursledenleden in de buurten van Otrobanda. Binnenkort worden ook nieuwe of versterkte besturen verwacht in het Rif, Mundo Nobo, en Baraltwijk.

Interview:

 

 

© Knipselkrant Curacao 2010-2014

back home

Comments are closed.