Uitbetaling door SSC duurt langer

Hits: 167

Willemstad – ,,De uitbetalingen in het kader van het vrije onderwijs nemen nog de nodige tijd in beslag.” Dat stelt directeur Margit de Freitas van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) tegenover deze krant.

Volgens haar hebben heel wat ouders al geld ontvangen voor de schoolkosten die zij in eerste instantie uit eigen zak betaalden.

,,De uitbetaling liet soms langer op zich wachten omdat ouders niet altijd de benodigde papieren bij zich hadden op het moment dat ze zich bij SSC registreerden voor de terugbetaling.”

De Freitas liet weten dat er inmiddels zo’n 17.000 leerlingen zijn geregistreerd en dat er nog ongeveer 4.500 leerlingen in het systeem moeten worden ingevoerd.
Voor wat betreft de uitbetalingen kan de SSC-directeur laten weten dat er inmiddels ongeveer 12.400 uitbetalingen zijn gedaan.
In sommige gevallen aan de ouders, in andere gevallen aan de scholen.

Financieel directeur Karina Lombardi de Freitas-Bras van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) beaamt dat het RKCS via SSC het geld voor leerlingen van het funderend onderwijs heeft ontvangen.
De verrekening van de kosten voor de vsbo-scholen, het Maria Immaculata Lyceum en andere scholen die onder het RKCS vallen, is nog in volle gang.

,,Er zijn scholen die nog boeken nabestellen. Dat moet allemaal ook verwerkt worden.”

Lombardi de Freitas-Bras is blij dat de instanties die over het vrije onderwijs gaan, nu zicht krijgen op de enorme hoeveelheid werk die de administratie van de boeken en de kosten van de verschillende leergangen met zich meebrengen.

“Het is echt geen kwestie dat je de gegevens kopieert en plakt in een bestand.
De kosten moeten per leerling goed berekend worden.”

Noch het RKCS noch de SSC durft zich te wagen aan een schatting hoe lang het duurt eer alle ouders hun geld hebben ontvangen. Volgens De Freitas-Bras zijn er zelfs extra krachten ingezet om de uitbetaling zo snel mogelijk te laten geschieden.

© Knipselkrant Curacao 2010-2014

back home

Comments are closed.